Α' βάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.)

για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Λειτουργεί Καθημερινά

υπό την Εποπτεία του Γραφείου Προσωπικού


Διαδικασία

 1. Ο Ασφαλισμένος καταθέτει τα δικαιολογητικά του
  στο Τμήμα Παροχών του ταμείου που ανήκει
  σχετικά με την έγκριση της αναρρωτικής άδειας
  που του έχει χορηγήσει ο θεράπων Ιατρός
 2. Το Ασφαλιστικό Ταμείο,
  εφόσον κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί Επιτροπή,
  διαβιβάζει την υπόθεση στο Γραφείο Προσωπικού της Μονάδας μας
  για να επιληφθεί επί του θέματος
 3. Κατά την προσέλευση στην Α.Υ.Ε.,
  ο Ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριό του,
  καθώς και σχετικές με την πάθηση Ιατρικές Εξετάσεις

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου,
  απαιτείται Ιατρική Γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού,
  η οποία θα αναφέρει ότι ο Ασφαλισμένος πρέπει να παραμείνει κλινήρης

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση