Δωρεάν Αλλεργιολογικές Εξετάσεις

Χωρίς Συμμετοχή

για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους


Διενεργείται


 • Δωρεάν Σπιρομέτρηση

  για τη Διάγνωση - Αποκλεισμό
  του Αλλεργικού Άσθματος
 • Δωρεάν Εξέταση

  για τη Διερεύνηση Τροφικής
  και Αναπνευστικής Αλλεργίας

Για Ραντεβού - Πληροφορίες
 •   Τηλεφωνικώς στο 210 8024 602 ( 08:00 - 15:00 )
 •   Στο Γραφείο Προσωπικού ( Γραφείο Β16 | 08:00 - 15:00 )


Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση