Ιατρείο Υποδοχής

Δευτέρα - Παρασκευή ( 07:00 - 19:00 )Εξέταση Επείγοντος Περιστατικού
από Γενικό Ιατρό / Ιατρό Παθολόγο
και παραπομπή του σε Ιατρό αρμόδιας ειδικότητας
εάν αυτή κριθεί απαραίτητη


Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 8024 602

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση