Καρδιολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες

για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους


  •   Καρδιολογική Εξέταση
  •   Συνταγογράφηση
  •   Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
στα 14554 - 14784 - 14884 - 14900

Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται από τον Ιατρό Yποδοχής

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση