Δωρεάν Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Χωρίς Συμμετοχή

για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους


Κάντε κλικ στις κατηγορίες και δείτε τις εξετάσεις μας

  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

  •   Γενική Αίματος
  •   ΤΚΕ
  •   ΔΕΚ
  •   Γλυκοζυλιωμένη - Αιμοσφαιρίνη
  •   INR
  •   FIB
  •   APTT
  •   Ηπατίτιδα B
  •   Ηπατίτιδα C
  •   HIV

  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ

  •   Σάκχαρο (GLU)
  •   Ουρία (UREA)
  •   Ουρικό οξύ (UA)
  •   Χοληστερίνη (CHOL)
  •   Τριγλυκερίδια (TRIG)
  •   Σίδηρος (Fe)
  •   Χολερυθρίνη Ολική (I-BIL)
  •   Χολερυθρίνη Άμεσος (D-BIL)
  •   Κρεατινίνη (CREA)
  •   Λευκοματίνη (ALB)
  •   Ολικά Λευκώματα (ΤΡ)
  •   Ασβέστιον (Ca)
  •   Φώσφορος (PHOS)
  •   Αλκ. Φωσφατάση (ALP)
  •   Οξαλ. τρανσαμ/ση (AST). SGOT
  •   Πυροσταφ. >> (ALT) SGPT
  •   Γλουταμική τρανσφεράση (GGT)
  •   Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
  •   Κρεατινοφωσφοκινάση (CPK)
  •   HDL
  •   LDL
  •   Αμυλάση (ΑΜΥ)
  •   Κ
  •   Νa
  •   Cl
  •   Ferritin
  •   Mg
  •   CRP (ποσοτ.)

  ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  •   T4
  •   T3
  •   TSH
  •   FT4
  •   FT3
  •   NSE
  •   β-HCG
  •   TG
  •   CT
  •   PTH
  •   OSTEO
  •   Vit B12
  •   FOLATE
  •   Feritin
  •   FSH
  •   LH
  •   PRL
  •   E2
  •   PRG
  •   TPA
  •   lg E
  •   DHEA'S
  •   Δ4
  •   SCC
  •   SHBG
  •   hGH
  •   Cortisol
  •   CEA
  •   CA 15-3
  •   CA 19-9
  •   CA 125
  •   PSA
  •   Fre PSA
  •   Anti Tg - ΑΘΑΤ
  •   Anti TPO
  •   Testosterone
  •   FreeTestosterone
  •   AFP
  •   CGA - chromogranin - A
  •   17OH-Prg
  •   CA 72-4
  •   Insuline
  •   CA 50
  •   ALDOSTERONE
  •   RENIN
  •   1.25 Διυδρόξυ - βιταμίνη D3 ορού

  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

 •   Γενική Ούρων

  ΚΟΠΡΑΝΩΝ

 •   Παρασιτολογική
 •   Mayer


Οι Αιμοληψίες πραγματοποιούνται Χωρίς Ραντεβού

από Δευτέρα έως Παρασκευή ( 07:30 - 09:00 )
  Για Πληροφορίες - Ενημέρωση προετοιμασίας

 •   Τηλεφωνικώς στο 210 8051 402 - Καθημερινά ( 12:00 - 14:00 )
 •   Στο χώρο του Εργαστηρίου


Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση