Οδοντιατρικό Τμήμα

Δωρεάν Υπηρεσίες

για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους


 •   Θεραπευτικές Οδοντιατρικές πράξεις
  •   Σφραγίσματα
  •   Θεραπείες Περιοδοντίου
  •   Θεραπείες Πολφού
  •   Εξαγωγές
  •   Αποτρυγώσεις
 •   Παραπομπή για Πανοραμικές Ακτινογραφίες

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
στα 14554 - 14784 - 14884 - 14900

Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση