Δωρεάν Οδοντοπροσθετικές Υπηρεσίες

Χωρίς Συμμετοχή

για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους


ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  •   Ολική Οδοντοστοιχία
  •   Μερική Οδοντοστοιχία
  •   Επιδιόρθωση Οδοντοστοιχίας
           ( Ολική - Μερική )

Για Ραντεβού καλέστε
14554 - 14784 - 14884 - 14900

Τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση