Δωρεάν Σπιρομέτρηση

για τη Διάγνωση - Αποκλεισμό του Αλλεργικού Άσθματος
Για Ραντεβού - Πληροφορίες

Καθημερινά ( 08:00 - 15:00 )

  Τηλεφωνικώς στο 210 8024 602
  Στο Γραφείο Προσωπικού - Γραφείο Β16

Για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου ©   |   Ανάπτυξη & Διαχείριση